Veilig betalenNieuw
10 X Jippies XL extra dempend - Schoolpakket
€ 232.94     € 204.00
Beoordelingen
Gemiddeld cijfer : 9.03

gehoorbeschermingvoorkinderen.nl 9.03 (uit: 10)
Totaal: 60
60 van 5 sterren!


Schoolbegeleidingsdienst

Ik ben werkzaam bij schoolbegeleidingsdienst Centraal Nederland als orthopedagoog/ leerlingbegeleider. Daarbij kom ik regelmatig kinderen tegen die in de onderwijsleersituatie moeite hebben zich te kunnen concentreren en taakgericht bezig te zijn. Dit zijn niet alleen leerlingen met  sociaal emotionele problemen zoals ADHD en autisme.

Bepaalde leerlingen hebben door intrinsieke factoren moeite zich te focussen op hun taken, maar ook visuele- of auditieve prikkels kunnen ervoor zorgen dat leerlingen moeite hebben om geconcentreerd met hun taak bezig te zijn. Het reduceren van omgevingsgeluid door middel van  gehoorbescherming kan er voor zorgen dat kinderen voor langere tijd met hun taak bezig kunnen zijn.


Andere interventies

Daarnaast kunnen ook andere interventies van belang zijn zoals een opgeruimde en rustige werkplek in de klas of andere ruimte of het werk in delen aanbieden. Belangrijk is daarnaast het positieve gedrag (als een kind voor langere tijd
geconcentreerd werkt) te belonen. Werk daarnaast in kleine, haalbare en realistische doelen.

Voor de meest optimale uitwerking is het ook van belang eventuele interventiemiddelen in samenspraak met de desbetreffende leerling
in te zetten. Door middel van een kindgesprek kunnen leerkracht, leerling (en eventueel ouders) de onderwijsbehoeften van de leerling in kaart brengen.

Freek Buscher
Orthopedagoog/ leerlingbegeleider
Centraal Nederland

 

Onze Expert

Freek Buscher is "Onze Expert" en werkzaam bij schoolbegeleidingsdienst Centraal Nederland als orthopedagoog/ leerlingbegeleider. Daarbij komt hij regelmatig kinderen tegen die in de onderwijsleersituatie moeite hebben zich te kunnen concentreren en taakgericht bezig te zijn.

logo centraalnederland SBD

 

oorbeschermers

Volgende